Договір оферти

Шановні гості,

Будь ласка, ознайомтесь з нашим договором оферти, але в будь-якому випадку для нас:

 • Гість завжди правий
 • Ми прикладемо всі наші зусилля, щоб приготувати страви смачно, обслужити добре або доставити вчасно.
 • Якщо будь-що буде не так, то повернемо 100% коштів за страви та доставку.
 • З будь-яких питань або рекламацій, будь ласка, дзвоніть або пишіть на Viber на 050 211 22 33 і ми все вирішимо.

Саголниз! Аш татли олсин!

З повагою, Мусафір.

 

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

ПРО УКЛАДЕННЯ

ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ «МУСАФІР», цією пропозицією (офертою), надалі по тексту – Пропозиція, пропонує необмеженому колу осіб укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, надалі по тексту – Договір, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті www.musafir.com.ua, на умовах і в порядку, зазначених нижче:

 

1. Терміни та визначення

1.1. «Продавець», «МУСАФІР» – СЛУЖБА ДОСТАВКИ РЕСТОРАНІВ МУСАФІР, розташованих за адресою Київ, Богдана Хмельницького 3б.

1.2. «Покупець» – фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з МУСАФІР на умовах, зазначених у цій Пропозиції.

1.3. «Сайт» – сайт www.musafir.com.ua

 

2. Предмет договору

2.1. МУСАФІР зобов’язується передати у власність Покупцеві Товари, перелік яких зазначено у підтвердженому Продавцем замовленні Покупця, а Покупець зобов’язується їх оплатити і прийняти в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Після вибору переліку та кількості товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Сайті, Покупець самостійно ініціює оформлення замовлення на Сайті через опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» в «Корзині» або усно у телефонному режимі за номерами телефонів, що вказані на Сайті.

3.2. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання МУСАФІР лише у тому випадку, коли:

3.2.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, що підтверджується натисненням Покупцем кнопки «Відправити», оператор кол-центру МУСАФІР у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення, та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу;

3.2.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі оператор кол-центру МУСАФІР усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

3.3. У випадку, якщо оператор кол-центру МУСАФІР не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню МУСАФІР.

3.4. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

3.5. МУСАФІР зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

 

4. Вартість і порядок оплати замовлення

4.1. Вартість Товарів встановлена в національній валюті України – гривні.

4.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру МУСАФІР замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

4.3. Загальна вартість замовлення повідомляється оператором кол-центру МУСАФІР Покупцеві при оформленні замовлення.

4.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем у спосіб, обраний ним із запропонованих способів оплати на Сайті у розділі «Корзина».

4.5. Оплата Товару безготівковим способом здійснюється за допомогою сервісу платежів Liqpay (www.liqpay.ua), де Продавець є ідентифікований публічним ключем i80089876873 .

4.6. Всі дані замовлення та платежу повідомляються покупцеві в момент завершення замовлення у вікні браузера. Якщо покупець вказав свою електронну пошту, то інформація про угоду також відправляється на пошту, як і інвойс, якщо був затребуваний покупцем.Також Мусафір надасть всі дані по платежу на першу вимогу Покупця, за умови ідентифікації покупця номером телефону, який був використаний при замовленні доставки.

4.7. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

4.8. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.9. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів кур’єром за адресою доставки, вказаною Покупцем (у випадку вибору кур’єрської доставки як способу доставки) або до моменту пред’явлення Покупцем вимоги про надання Товарів у місці видачі замовлень (у випадку вибору самовивозу з місця видачі замовлення).

4.10. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.

 

5. Виконання замовлення

5.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивозу (самовивіз) із місця видачі замовлення або скористатися послугами кур’єрської доставки МУСАФІР.

5.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із місця видачі замовлення, зазначеного Покупцем при оформленні замовлення з можливих варіантів, що вказані на Сайті у розділі «Корзина».

5.3. Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним при оформленні замовлення адресою.

5.4. Загальний час виконання замовлення складається з часу обробки замовлення, його підтвердження і доставки. Орієнтовний час виконання замовлення зазначається на Сайті у розділі «Доставка і оплата».

5.5. Пакування та доставка замовлення може бути платним або безкоштовним, в залежності від суми замовлення і відстані доставки. Умови вартості доставки зазначаються на Сайті у розділі «Доставка і оплата».

5.6. Доставка замовлення здійснюється в межах м. Києв, якщо інше не погоджено між сторонами.

5.7. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.8. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов’язань МУСАФІР несе відповідальність у межах вартості оформленого замовлення.

 

6. Порядок повернення Товару та коштів

6.1. Покупець має право відмовитися від Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.

6.2 Якщо Покупець прийняв рішення відмовитися від покупки, то Продавець зобов’язується повернути 100% вартості замовлення. Повернення грошей здійснюється в готівковій або безготівковій формі, згідно уподобань Покупця і технічних можливостей Продавця. Відповідальність продавця щодо повернення коштів обмежена вартістю замовлення (включаючи вартість доставки).

6.3 Продавець може, але не зобов’язаний, повернути кошти, якщо доставка не відбулася з вини Покупця (неправильно вказану адресу, телефон, відсутність за вказаною адресою, тощо).

 

7. Особливі умови

7.1. МУСАФІР не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, замовлених та отриманих від МУСАФІР. Під неналежним використанням Товарів розуміється їх використання не за прямим призначенням та/або після закінчення терміну їх споживання.

7.2. МУСАФІР має право передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

7.3. Покупець зобов’язується до моменту ініціювання оформлення замовлення ознайомитися зі змістом цього Договору-оферти, умовами оплати і доставки на Сайті.

7.4. Сторони зобов’язуються сумлінно користуватись правами та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з укладенням цього Договору.

7.5. МУСАФІР має право відмовити Покупцю в оформленні замовлення та підтвердженні замовлення до виконання у випадку, якщо до цього моменту Покупець оформив хоча б одне замовлення у Продавця, яке безпідставно відмовився отримати. Під безпідставною відмовою отримати замовлення розуміється:

 • неотримання замовлення Покупцем в місці видачі замовлень протягом 1 (однієї) години з часу, на коли було погоджено видачу замовлених Товарів, та/або
 • відсутність відповіді Покупця на будь-яку спробу встановити контакт з Покупцем (телефонний дзвінок кур’єра, дзвінок по домофону, стук в двері тощо) з метою повідомлення про доставку Товарів та готовність передати замовлені Товари, та/або
 • безпідставно відмовився отримати Товари;
 • надання невірної інформації для доставки замовлених Товарів.

При цьому ідентифікація Покупця здійснюється за номером телефону.

 

8. Форс-мажорні обставини

8.1. МУСАФІР звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо,рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до МУСАФІР, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

 

9. Термін дії цього Договору

9.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

9.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.

 

10. Авторські права

10.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті www.musafir.com.ua, є власністю МУСАФІР.

 

11. Загальні положення

11.1. Цей Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців.

11.2 .У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

11.3. Оформлюючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронні формі на Сайті) Покупець підтверджує наступне:

 • Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;
 • Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті
 • усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення замовлення. Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження МУСАФІР не допускається.

 

12. Інформація та порядок її використання

12.1. Оформлюючи замовлення Товарів Сторони надають свою згоду одна одній на збір, обробку відомостей про них, які надаються з метою оформлення та виконання замовлення, будь-які інші їхні персональні дані та відомості, які надаються добровільно. При обробці персональних даних Сторони здійснюють всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних.

12.2. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого замовлення.

12.3. МУСАФІР збирає та опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по-батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) з метою виконання умов цього Договору.

12.4. Сторони зобов’язуються:

 • зберігати конфіденційність з приводу особистої інформації (персональних даних) іншої Сторони, яка стала відомою їм під час оформлення та виконання замовлення;
 • не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним в Україні законодавством;
 • не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних іншої Сторони третіми особами;
 • виключити доступ до персональних даних іншої сторони особам, що не мають безпосереднього відношення до оформлення та виконання Замовлення, окрім випадків, передбачених чинним в Україні законодавством.

 

ПРОДАВЕЦЬ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ РЕСТОРАНІВ МУСАФІР

Київ, Богдана Хмельницького 3б
2 квітня 2020 року